Bestuur Groep

GESCHIEDENIS

AGENDA

Welkom op de site van de meest gezellige soos van Gouda, de

"SOG-soos Gouda" ( 154 jaar SOG-soos Gouda )


Geachte lezer,

Gaarne willen wij u informeren over de doelstellingen en achtergronden van de Sociëteit "Ons Genoegen" in de wandelgangen genoemd: "SOG-soos Gouda". Deze Sociëteit werd in 1854 opgericht en bestaat ruim 150 jaar en heeft een  "Koninklijke Erkenning".

De huidige "SOG-soos Gouda" heeft haar domicilie in het Party-centrum "Le Patapouf" dat is gevestigd aan de Kolkmanstraat 1-3 te Gouda De soos is in principe voor een ieder toegankelijk. De soos is niet verbonden aan een kerkelijke en/of politieke stroming in de regio of elders. Het lidmaatschap staat -in principe- voor een ieder open; (echt)paren, partnerschap en uiteraard voor alleenstaanden! De doelstelling is: het sociaal-culturele leven in het algemeen en dat van haar leden in het bijzonder te bevorderen.

Het programma van onze soos is uiterst divers,dit betekent; soosavonden, gezamenlijke diners of lunches, inleidingen, excursies, werkbezoeken, reizen, lezingen, cursussen, etc.

De contributie bedraagt in 2017 € 70,-- per kalenderjaar per persoon. Geïnteresseerden kunnen -indien gewenst - de eerste twee maanden - zonder verdere verplichting- onze soos bezoeken. Na afloop van deze periode zal aan hen het lidmaatschap worden aangeboden.

Heeft u belangstelling voor het lidmaatschap of wilt u vrijblijvend een introductie en/of verdere informatie, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van onze soos:

Joke Wiebes, secretaris
Postbus 327, 2800 AH te Gouda
Tel. 0182-612437
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hier kunt u alvast het aanmeldformulier downloaden.

Uiteraard zien wij uw reactie met belangstelling tegemoet en verblijven met vriendelijke groet,

Bert Kunnen- voorzitter
Joke Wiebes - secretaris
Paul van Balen - penningmeester

Felix Bots - bestuurslid

Jan Heerkens- bestuurslid